• Mantall IMP-80 (2017)

  รถรางแบบขายืดตรงยี่ห้อ Mantall ปี 2017 ทำงานที่ความสูง 8 M. รับน้ำหนักได้ 160 kgs.

  ขึ้นทำงานบนเก้าอี้ได้ 1 คนเข้า 6V / 225Ah.

  8 ม

  -

  160 กก.

  แบตเตอรี่

  -

  กำลังทำงาน

  ความสูง

  น้ำหนัก

  แพลตฟอร์ม

  ความจุ

  ไดรฟ์

  ระบบ

  จำนวน

  จำนวน ชั่วโมง

 • 1/1

  JLG 41  (2008)

  รถเช่าเสาเดี่ยว JLG ปี 2008 ทำงานที่ความสูง 13 ม. กว้างรับได้ 136 กก.

  ขึ้นทำงานบนเก้าอี้ได้ 1 คนเข้า 12V / 105Ah.

  13 ม

  -

  136 กก

  แบตเตอรี่

  -

  กำลังทำงาน

  ความสูง

  น้ำหนัก

  แพลตฟอร์ม

  ความจุ

  ไดรฟ์

  ระบบ

  จำนวน

  จำนวน ชั่วโมง

 • 1/1

  SNORKEL UL40 (2007)

  รถเช่าเสาเดี่ยว SNORKEL ปี 2007 ทำงานที่ความสูง 14 M. รับน้ำหนักได้ 136 กก.

  ขึ้นทำงานบนเก้าอี้ได้ 1 คนเข้า 12V / 105Ah.

  14 ม

  -

  136 กก

  แบตเตอรี่

  -

  กำลังทำงาน

  ความสูง

  น้ำหนัก

  แพลตฟอร์ม

  ความจุ

  ไดรฟ์

  ระบบ

  จำนวน

  จำนวน ชั่วโมง

 • 1/1

  SNORKEL UL30 (2011)

  รถบรรทุกแบบเสาเดี่ยวยี่ห้อ SNORKEL ปี 2011 ทำงานได้สูงสุด 11 ม. รับน้ำหนักได้ 159 กก.

  ขึ้นทำงานบนเก้าอี้ได้ 1 คนเข้า 12V / 105Ah

  11 ม

  -

  159 กก

  แบตเตอรี่

  -

  กำลังทำงาน

  ความสูง

  น้ำหนัก

  แพลตฟอร์ม

  ความจุ

  ไดรฟ์

  ระบบ

  จำนวน

  จำนวน ชั่วโมง

 • 1/1

  SNORKEL UL40 (2011)

  รถรางเสาเดี่ยว SNORKEL ปี 2007 ทำงานได้สูงสุด 14 M. กว้างรับได้ 136 kgs.

  ขึ้นทำงานบนเก้าอี้ได้ 1 คนเข้า 12V / 105Ah.

  14 ม

  -

  136 กก

  แบตเตอรี่

  -

  กำลังทำงาน

  ความสูง

  น้ำหนัก

  แพลตฟอร์ม

  ความจุ

  ไดรฟ์

  ระบบ

  จำนวน

  จำนวน ชั่วโมง

 • 1/1

  SNORKEL UL38 (2015)

  รถลากแบบเสาเดี่ยวยี่ห้อ SNORKEL ปี 2015 ทำงานได้สูงสุด 11.M. กว้างรับน้ำหนักได้ 159 กก.

  ขึ้นทำงานบนเก้าอี้ได้ 1 คนเข้า 12V / 105Ah

  11 ม

  -

  159 กก

  แบตเตอรี่

  -

  กำลังทำงาน

  ความสูง

  น้ำหนัก

  แพลตฟอร์ม

  ความจุ

  ไดรฟ์

  ระบบ

  จำนวน

  จำนวน ชั่วโมง

 • 1/1

  SNORKEL UL30 (2015)

  รถบรรทุกแบบเสาเดี่ยวยี่ห้อ SNORKEL ปี 2015 ทำงานได้สูงสุด 11 ม. รับน้ำหนักได้ 159 กก.

  ขึ้นทำงานบนเก้าอี้ได้ 1 คนเข้า 12V / 105Ah

  11 ม

  -

  159 กก

  แบตเตอรี่

  -

  กำลังทำงาน

  ความสูง

  น้ำหนัก

  แพลตฟอร์ม

  ความจุ

  ไดรฟ์

  ระบบ

  จำนวน

  จำนวน ชั่วโมง

 • 1/1

  SNORKEL UL25 (2015)

  รถบรรทุกแบบเสาเดี่ยวยี่ห้อ SNORKEL ปี 2015 ทำงานได้สูงสุด 9 ม. รับน้ำหนักได้ 159 กก.

  ขึ้นทำงานบนเก้าอี้ได้ 1 คนเข้า 12V / 105Ah

  9 ม

  -

  159 กก

  แบตเตอรี่

  -

  กำลังทำงาน

  ความสูง

  น้ำหนัก

  แพลตฟอร์ม

  ความจุ

  ไดรฟ์

  ระบบ

  จำนวน

  จำนวน ชั่วโมง

บริษัท ไฟว์บอนด์จำกัด

72 ถ. รามอินทรา มีนบุรี  กรุงเทพมหานคร 10510

 • Facebook
 • YouTube

1/1

© 2020 by kimaksorn