• SNORKEL S246E (2014)

  (ราคาเหล่านี้รวมแบตเตอรี่)

  10 ม

  2,340 กก

  454 กก

  แบตเตอรี่

  73

  กำลังทำงาน

  ความสูง

  น้ำหนัก

  แพลตฟอร์ม

  ความจุ

  ไดรฟ์

  ระบบ

  จำนวน

  จำนวน ชั่วโมง

 • LGMG AS1012 (2017)

  รถลากไฟฟ้าแบบขาลาก LGMG ปี 2017 ทำงานที่ความสูง 12 ม.

  กว้างรับน้ำหนักได้ 320 กก. ขึ้นทำงานบนรถม้าได้ 2 คนเข้า 6V 224 Ah.

  12 ม

  -

  320 กก

  แบตเตอรี่

  -

  กำลังทำงาน

  ความสูง

  น้ำหนัก

  แพลตฟอร์ม

  ความจุ

  ไดรฟ์

  ระบบ

  จำนวน

  จำนวน ชั่วโมง

 • SKYJACK SJIII 4632 (2014)

  รถลากไฟฟ้าแบบขาลาก SKYJACK ปี 2014 ทำงานที่ความสูง 12 M.

  กว้างรับน้ำหนักได้ 320 กก. ทำงานบนฟังได้ 2 คนเข้า 6V / 225 Ah.

  12 ม

  -

  320 กก

  แบตเตอรี่

  -

  กำลังทำงาน

  ความสูง

  น้ำหนัก

  แพลตฟอร์ม

  ความจุ

  ไดรฟ์

  ระบบ

  จำนวน

  จำนวน ชั่วโมง

 • JLG 2630ES (2012)

  รถรางไฟฟ้าแบบขากรรไกร JLG ปี 2555 รับน้ำหนักได้ 227 กก.

  เพิ่มสูงขึ้นได้ 2 คนเข้า 6V / 225 Ah

  10 ม

  -

  227 กก

  แบตเตอรี่

  -

  กำลังทำงาน

  ความสูง

  น้ำหนัก

  แพลตฟอร์ม

  ความจุ

  ไดรฟ์

  ระบบ

  จำนวน

  จำนวน ชั่วโมง

 • JLG 2630ES (2012) NO.K020

  รถลากไฟฟ้าแบบขาลาก JLG ปี 2012 ทำงานที่ความสูง 10 M.

  กว้างรับน้ำหนักได้ 227 กก. ทำงานบนเก้าอี้ได้ 2 คนเข้า 6V / 225 Ah

  10 ม

  -

  227 กก

  แบตเตอรี่

  -

  กำลังทำงาน

  ความสูง

  น้ำหนัก

  แพลตฟอร์ม

  ความจุ

  ไดรฟ์

  ระบบ

  จำนวน

  จำนวน ชั่วโมง

บริษัท ไฟว์บอนด์จำกัด

72 ถ. รามอินทรา มีนบุรี  กรุงเทพมหานคร 10510

 • Facebook
 • YouTube

1/1

© 2020 by kimaksorn